Tour of California Stage 7: Ontario > Mt. Baldy, 126 km - GW