Tour of California Stage 1: Santa Rosa, 186.5 km - GW