Tour of California Stage 4: Sonora > Clovis 209.6 km - GW