Olympic Games - Womens Road Race (Rio de Janeiro), 137kms - GW